główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa nowego samochodu skrzyniowo - osobowego.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz w latach 2009 - 2010.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmiana sposobu użytkowania dawnej świetlicy PGR na budynek zamieszkania zbiorowego z lokalami socjalnymi.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2008 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 335 971,00 PLN.