główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa sieci wodociągowej Polichno - Żarnowica.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Wolbórz.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do realizacji zadania pod nazwą Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego-budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PROGRAM OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY WOLBÓRZ.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa chodników i remonty nawierzchni jezdni.