główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH Z PRZYŁĄCZMI W GMINIE WOLBÓRZ.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane

Budowa placów zabaw dla dzieci w gminie Wolbórz.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Wolbórz do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Wolborzu, w roku szkolnym 2011/2012.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2011 wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dostępne kategorie:
Przetargi - rok 2019