główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2012 wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wolbórz.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wolborzu ul. Sportowa 7.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻARNOWICA DUŻA - GOLESZE DUŻE.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WOLBÓRZ.

Dostępne kategorie:
Przetargi - rok 2019