główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2012 wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wolbórz.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wolborzu ul. Sportowa 7.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WOLBÓRZ.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻARNOWICA DUŻA - GOLESZE DUŻE.