główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu do siedziby Kupującego według wykazu materiałów biurowych.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Wydruk Biuletynu Infrmacyjnego Urzędu Miejskiego w Wolborzu - Wiadomości Wolborskie, format A4, 6 stron (w tym jedna składka A3), wersja czarnobiała, gramatura papieru 80g. ilość 1300 szt. miesięcznie.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV na Placu Jagiełły w Wolborzu.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.