główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki postępowania do 14.000 Euro

Wydruk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Wolborzu - Wiadomości Wolborskie.

artykuł nr 2

Wyniki postępowania do 14.000 Euro

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 3

Wyniki postępowania do 14.000 Euro

Wykonanie 106 tablic informacyjnych - numeracji porządkowej wraz ze słupkami w 21 miejscowościach.

artykuł nr 4

Wyniki postępowania do 14.000 Euro

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych.

artykuł nr 5

Unieważnienie postępowania do 14.000 Euro

Organizacja wycieczki turystyczno - krajoznawczej.