główna zawartość
artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach 01.09.2014 do 26.06.2015.

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Psarach Starych, na długości około 1190 mb i szerokości 5,40 m.

artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz, odbieranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości.

artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utwardzenie kostką betonową terenów w Wolborzu, Proszeniu, Polichnie, Komornikach, Psarach Starych, Żywocinie.

artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLESZACH.