główna zawartość
artykuł nr 11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odnowa centrum miejscowości Golesze Duże poprzez budowę ciągów chodnikowych i oświetlenia.

artykuł nr 12

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz, odbieranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości.

artykuł nr 13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do pól w Żywocinie.

artykuł nr 14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOMORNIKI.

artykuł nr 15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

REMONTY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY WOLBÓRZ.