główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz w roku 2016.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pierwsze kroki w szkole poprzez nowoczesne przedszkole.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach 01.09.2015 do 24.06.2016.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Młoszów.