główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki postępowania do 30.000 Euro

Dostawę materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu do siedziby Kupującego według wykazu materiałów biurowych.

artykuł nr 2

Wyniki postępowania do 30.000 Euro

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz.

artykuł nr 3

Wyniki postępowania do 30.000 Euro

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2015 wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

artykuł nr 4

Wyniki postępowania do 30.000 Euro

Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Wolbórz.

artykuł nr 5

Wyniki postępowania do 30 000 Euro

Remont nawierzchni drogi w Stanisławowie (Węgrzynów)