główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wolbórz.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz w 2017 r.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wolbórz w lata 2017-2018.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w fazie projektowania i realizacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w fazie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Proszenie - Polichno.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowych w miejscowościach Polichno, Swolszewice Duże i Żywocin.