główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz w 2017r.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wolbórz w latach 2017-2018

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w fazie projektowania i realizacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w fazie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Proszenie - Polichno.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie nawierzchni asfaltowych w miejscowościach Polichno, Swolszewice Duże i Żywocin.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach 01.09.2016 do 30.06.2017.