główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz.

artykuł nr 2

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2016 wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

artykuł nr 3

Wyniki postępowania do 30.000 euro

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO ARESZTU.

artykuł nr 4

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce ewid. 1093/1, obręb 04 Miasto Wolbórz, przy ul. Sportowej.

artykuł nr 5

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Wolborzu w ramamch projektu "Aktywne przedszkolaki w Gminie Wolbórz"