główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

"Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne"

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

"Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne"

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

Zakup cięzkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Wolborzu

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Polichno

Dostępne kategorie:
Przetargi - rok 2019