główna zawartość
artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ROBOTY BUDOWLANE

" Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wolbórz"

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ROBOTY BUDOWLANE

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1533E w miejscowości Kuznocin"

artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ROBOTY BUDOWLANE

"Remont (modernizacja) drogi dojzadowej do pól w Żywocinie"

artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ROBOTY BUDOWLANE

"Rozbiórka i budowa przepustu drogowego z regulacją i umocnieniem koryta rzeki Młynówka- Moszczanka"

artykuł nr 15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ROBOTY BUDOWLANE

" Przebudowa zdegradowanego budnku w celu adaptacji na mieszkania socjalne"