główna zawartość
artykuł nr 16

Wyniki postępowania do 30.000 euro

"Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Wolborzu oraz dostawa nawierzchni bezpiecznej w ramach zadania: "Realizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu- etap III".

artykuł nr 17

Wyniki postępowania do 30.000 euro

"Wykonanie dokumntacji projektowej na budowę Sali Gimnastycznej przy szkole podstawowej w Komornikach"

artykuł nr 18

Wyniki postępowania do 30.000 euro

"Usługi edukacyjnei wspierające dla dzieci i rodziców z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz"

artykuł nr 19

Wyniki postępowania do 30.000 euro

"Usługi edukacyjne i wspierające dla dzieci i rodziców rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz"

artykuł nr 20

Wyniki postępowania do 30.000 euro

"Budowa chodnika Bogusławicach i remont chodnika w miejscowości Studzianki"