główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

„Zapewnienie dzieciom i uczniom z terenu Gminy Wolbórz, przejazdu do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz w dniach od 02.09.2019 do 26.06.2020 r. poprzez zakup biletów miesięcznych”

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

"Modernizacja drogi dojazdowej do pól"

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz”

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap I oraz odcinka sieci wod. - kan. w ul. Polnej w Wolborzu - etap I”