główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz”

artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap I oraz odcinka sieci wod. - kan. w ul. Polnej w Wolborzu - etap I”

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

"Remont nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Wolbórz"

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu"