główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”

artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Ogrodowa w Wolborzu - etap I”

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolbórz- Świątniki- Lubiatów - etap I"

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2019 wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

„Zapewnienie dzieciom i uczniom z terenu Gminy Wolbórz, przejazdu do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz w dniach od 02.09.2019 do 26.06.2020 r. poprzez zakup biletów miesięcznych”