główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz"

artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

"Modernizacja drogi dojazdowej do pól"

artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz”

artykuł nr 14

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap I oraz odcinka sieci wod. - kan. w ul. Polnej w Wolborzu - etap I”

artykuł nr 15

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

"Remont nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Wolbórz"