główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o unieważnieniu postępowania

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz"

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie- etap I oraz odcinka sieci wod.-kan. w ul. Polnej w Wolborzu- etap I".

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Remont nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Wolbórz"

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu"