główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa 13 sztuk komputerów przenośnych w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Opracowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

„Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowań: ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu”

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Zakup lekkiego samochodu uprzywilejowanego 9-cio osobowego z wyposażeniem.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

„Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Komornikach”