główna zawartość
artykuł nr 1

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 r. deficytu budżetu”

artykuł nr 2

Wyniki postępowania do 30.000 euro

,,Kompleksowe utrzymanie dróg gminnych"

artykuł nr 3

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Usługa cateringowa w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

artykuł nr 4

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Usługa cateringowa w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

artykuł nr 5

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wolbórz.