główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu”

artykuł nr 2

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego

artykuł nr 3

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu".

artykuł nr 4

Wynik postępowania do 30.000 euro

,,Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w Wolborzu ul. Modrzewskiego"

artykuł nr 5

Wynik postępowania do 30.000 euro

,,Projekt budowy chodnika w Swolszewicach Dużych"