główna zawartość
artykuł nr 1

Wynik postępowania do 30.000 euro

DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH - DOLOMITOWYCH

artykuł nr 2

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”

artykuł nr 3

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin”

artykuł nr 4

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej- ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap II”

artykuł nr 5

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”