główna zawartość
artykuł nr 1

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Wolborzu Nr III/14/98 z dnia 27.11.1998r., ogłoszonego w (Dz.Urz.Woj.Piotrkowskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. Nr 22 poz. 362) obecne i planowane przeznaczenie terenów pod zbiornik retencyjny, oraz zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Wolborzu Nr XI/104/211z dnia 31 sierpnia 2011 roku , ogłoszoną w (Dz.Urz.W...

artykuł nr 2

Wynik postępowania do 30.000 euro

Zakup i dostawa komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

artykuł nr 3

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. : „Budowa sieci wod.-kan. w gminie Wolbórz”. Część 2 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieć wodociągowej w Żywocinie - etap II”

artykuł nr 4

Wynik postępowania do 30.000 euro

Zakup i dostawa komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

artykuł nr 5

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Wykonanie projektu budowy/przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie- etap I ”