główna zawartość
artykuł nr 1

Wójt Gminy Wolbórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony...

"Sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy". Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Wolborzu (sala nr 18) w dniu 12.1.2007 r. o godz. 11.00

artykuł nr 2

Wójt Gminy Wolbórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony...

"Sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy". Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Wolborzu (sala nr 18) w dniu 17.11.2006 r. o godz. 11.00.

artykuł nr 3

Wójt Gminy Wolbórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony...

"Sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy".

artykuł nr 4

Wójt Gminy Wolbórz ogłasza przetarg pisemny...

"Zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy".

artykuł nr 5

Wójt Gminy Wolbórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony...

"Sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy".