główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na cele nierolnicze.

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczone do sprzedaży.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Wolborza ogłasza przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz.

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.