główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na cele rolnicze.

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do sprzedaży.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Wolborza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy w Polichnie 6.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Wolborza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz.

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.