główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wolborza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolbórz.

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na cele rolnicze.

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na cele rolnicze.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wolborza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na cele rolnicze na rzecz dotychczasowych dzierżawców.