główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na cele rolnicze.

artykuł nr 2

Wykaz

Wykaz niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

artykuł nr 3

Wykaz

Wykaz niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

artykuł nr 4

Wykaz

Burmistrz Wolborza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na cele nierolnicze.

artykuł nr 5

Przetarg

Burmistrz Wolborza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Goleszach i Lubiaszowie Starym.