główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I:

- z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego - zostało opublikowane w DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2018.5620 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/5620/akt.pdf

- z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego - zostało opublikowane w DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2018.5619 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/5619/akt.pdf

artykuł nr 2

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATA NA BURMISTRZA.

artykuł nr 3

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNEGO.

artykuł nr 4

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH POWIATU PIOTRKOWSKIEGO.

artykuł nr 5

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada 2018 roku o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.