główna zawartość
artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 70/2018

Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Wolborza z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

artykuł nr 27

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranuch w każdym okręgu wybrczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Załączniki:
Obwieszczenie 401 KB
artykuł nr 28

Uchwała Nr XLIII/318/2018

w sprawie podziału Gminy Wolbórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 29

Uchwała Nr XLII/314/2018

w sprawie podziału Gminy Wolbórz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym