główna zawartość
artykuł nr 1

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Alina Banaszczyk e-mail inspektor@wolborz.eu tel. 44-61-64-241 wew. 29 Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wolborzu

Załączniki:
Klauzula informacyjna 454 KB
artykuł nr 3

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna - transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Wolborzu

obrazek
artykuł nr 5

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Załączniki:
Klauzula informacyjna - USC 397 KB