główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Na wniosek Pana Artura Kozłowskiego działającego w imieniu i z upoważnienia Gminy Wolbórz, z siedzibą Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Na wniosek firmy Zespół Usług Projektowych i Inwestycyjnych Zofia Wojciechowska zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 3

Decyzja

Po rozpatrzeniu wniosku Państwa Iwony i Bogusława Czapla wydana została decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwestorskiego (brojlerni).

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Urząd Gminy Wolbórz informuje, że na podstawie wniosku Państwa Bogumiły i Jerzego Szczukockich prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia