główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie B.7331/218/08

Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami - "Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego - ETAP III"

artykuł nr 2

Obwieszczenie B.7331/211/08

Wszczęto zostało postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku basenu krytego z zapleczem i obiektami towarzyszącymi.

artykuł nr 3

Decyzja

Po rozpatrzeniu wniosku Państwa Bogumiły i Jerzego Szczukockich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni odpadów.