główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja RB.7627/S/4-3/08

Z urzędu uchyla się postanowienie Wójta Gminy Wolbórz z dnia 16 października 2008 r, w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia "Raportu o oddziaływania na środowisko" dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych.

artykuł nr 2

Decyzja RB. 7627/S/1-7/08

Na podstawie art.104 i art. 149 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 grudnia 2008 r, "Społecznego Komitetu Protestacyjnego".

artykuł nr 3

Postanowienie 7627/S/10-3/08

Postanowienie w sprawie wniosku Pana Krzysztofa Fitała zam. Werynia 454, 36-100 Kolbuszowa.

artykuł nr 4

Postanowienie RB. 7627/S/8-3/08

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Nr 7627/S/7-3/08

Urząd Gminy Wolbórz informuje, że na podstawie wniosku Gminy Wolbórz, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.