główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie RB.7620/S/15/09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej.

artykuł nr 2

Decyzja RB.7627/S/4-8/09

Decyzja w sprawie budowy ujęcia wód podziemnych wraz z budynkami infrastruktury technicznej oraz niezbędnymi instalacjami i dojazdami.

artykuł nr 3

Decyzja RB.7627/S/9-4/09

Decyzja w sprawie zmiany sposobu użytkowania planowanego budynku magazynowego na budynek produkcyjny, na działkach nr 198 i 199 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolbórz, gm. Wolbórz.

artykuł nr 4

Decyzja RB.7627/S/10-6/09

Decyzja w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4 MW, z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr 1648/2 i 1670, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi.

artykuł nr 5

Decyzja RB.7627/S/8-9/09

Decyzja w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW, z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr 60, 61, położonych w obrębie ewidencyjnym Krzykowice.