główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

Wójt gminy Wolbórz ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący: wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2010r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wolbórz ogłasza konkursy na stanowiska DYREKTORA: 1) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Komornikach. 2) Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach Dużych.

artykuł nr 3

Informacja

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy w Wolborzu.

artykuł nr 4

Protokół

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego: wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2009 roku.

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy w Wolborzu.