główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wolbórz ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2011 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE REPREZENTANTÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Gminy Wolbórz uchwały Nr XXIII/144/2008z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XV/102/2007 Rady Gminy Wolbórz z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod budowę obwodnicy Wolborza.

artykuł nr 4

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE! Ogłoszenie o naborze na wolne...

Wójt Gminy Wolbórz w dniu 10 września 2010 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy Wolbórz w wymiarze pełnego etatu.

artykuł nr 5

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE! Ogłoszenie o naborze na wolne...

Wójt Gminy Wolbórz w dniu 10 września 2010 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Wolbórz w wymiarze pełnego etatu.