główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie RB.6220.15.6.2011

Postanowienie o zawieszeniu posrepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje [przedsięwzięcia polegajacego na budowie 2 turbin wiatrowych o mocy 2,0 MW każdawraz z niezbedną inrfastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 209, 210, 211, 212, 213 obręb Kuznocin, gmina Wolbórz.

artykuł nr 2

Postanowienie RB.6220.16.6.2011

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administacyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 248 i 249 obręb Komorniki, gmnina Wolbórz.

artykuł nr 3

Postanowienie RB.6220.10.2011

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsiewzięcia polegajacego na budowie centrum logistycznego wraz z niezbedną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 1247/1 i 1248/3obręb Wolbórz, gmina Wolbórz.

artykuł nr 4

Postanowienie RB.6220.16.4.2011

Postanowienie o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia p. n. budowa 1 turbiny wiatrowej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 248 i 249 obręb Komorniki, gmina Wolbórz.

artykuł nr 5

Postanowienie RB.6220.15.4.2011

Postanowienie o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia p. n. budowa 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 209,210,211,213 obręb Kuznocin, gmina Wolbórz