główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydanie decyzji nr 6/2011 z dn. 08.11.2011 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

artykuł nr 2

Obwieszczenie RB.6733.6.2011

Obwieszczenia w sprawie budowy odcinka wodociągu rozdzielczego w miejscowościach Wolbórz i Żarnowica.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Wolborza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolbórz.

artykuł nr 4

Obwieszczenia RB.6733.3.2011 i RB.6733.4.2011

Obwieszczenia w sprawie budowy odcinka wodociągu rozdzielczego w miejscowości Lubiaszów Nowy.

artykuł nr 5

Obwieszczenie RB.6733.2.2011 ...

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYKONANIA STREFY EKOTONOWEJ POLIGON DEMONSTRACYJNY SWOLSZEWICE DUŻE NA DZIAŁCE NR 453/14 NA OBSZARZE UJŚCIA STRUMIENIA.