główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.1.20.2012.KC

Zawiadomienie o możliwości zapoznania sie ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego /chlewnia zobsadą 63,35 DJP/ oraz zamkniętego zbiornika na gnojowice o pojemności do 250 m3 i budynku gospodarczego / rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 77 DJP/ na działkach nr ewid. 372 i 375 obręb Studzianki, gmina Wolbórz.

artykuł nr 2

RB.6220.7.2011.KC

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie miejscowości Komorniki, Bogusławcie, Żywocin - Gmina Wolbórz oraz Chorzęcin - Gmina Tomaszów Mazowiecki, parku elektrowni wiatrowych "Park Wolbórz Komorniki 0872" o łącznej mocy 12 MW, składającej się z 6 turbin wiatrowych o mocy do 2 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 175 m...

artykuł nr 3

RB.6220.4.9.2011.KC

Decyzja umorzenie postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszczącą na działkach o nr eiwd. 150 obręb Żywocin, 201, 221, 220, 238, 365 obręb Komorniki, gmina Wolbórz.

artykuł nr 4

RB.6220.6.8.2011.KC

Postanowienie o zawieszeniu postepowania wsprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - kurnika przeznaczonego do chowu i hodowli drobiu o obsadzie 39 900 sztuk (159,6 DJP) zlokalizowanego na działkach nr ewid. 211, 212 i 213 obręb Stanisławów, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

artykuł nr 5

RB.6220.8.16.2011.KC

Decyzja określajaca środowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji paliw płynnych i budynku obsługi wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych, zlokalizowanej na działkach o numerach ewid. 14/2 i 12/2 obręb Młoszów, gmina Wolbórz.