główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie RB.6733.19.2012.MJ

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej.

artykuł nr 2

Obwieszczenie RB.6733.18.2012.MJ

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci SN i nN, celem poprawy parametrów napięciowych.

artykuł nr 3

Obwieszczenia

Obwieszczenia Burmistrza Wolborza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosciach Wolbórz i Swolszewice Duże.

artykuł nr 4

Obwieszczenie RB.6733.16.2012.MJ

Obwieszczenia w sprawie budowy odcinka linii energetycznej kablowej.

artykuł nr 5

Obwieszczenie RB.6733.17.2012.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami.