główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.7.16.2013.BD

Obwieszczenie w sprawie uruchomienia punktu zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.

artykuł nr 2

RB.6220.11.7.2013.BD, RB.6220.11.8.2013.BD

Postanowienie w sprawie rozbudowy zakładu produkcji środków ochrony roślin obr. Studzianki, gm. Wolbórz.

artykuł nr 3

RB.6220.5.11.2013.BD

Decyzja w sprawie budowy chlewni, obór i budynku paszarni wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną obręb Żarnowica gm. Wolbórz.

artykuł nr 4

RB.6220.12.1.2013.BD, RB.6220.12.6.2013.BD

Zawiadomienie i obwieszczenie w sprawie zakładu odzysku odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów w miejscowości Lubiatów.

artykuł nr 5

RB.6220.10.8.2013.BD

Decyzja w sprawie rozbudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913E w miejscowości Wolbórz na rzece Moszczance.