główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie RB.6733.32.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy infrastruktury technicznej na terenie ujęcia wody w Adamowie.

artykuł nr 2

RB.6733.34.2013.MJ

Obwieszczenie dotyczy budowy linii nn w Goleszach Dużych.

artykuł nr 3

RB.6733.33.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy linii nn w Goleszach Dużych.

artykuł nr 4

Obwieszczenie AB.6740.3.2.2013.KB

Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej.

artykuł nr 5

RB.6733.29.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulicznego obr. Lubiaszów Stary.