główna zawartość
artykuł nr 16

RB.6733.21.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, obr. Lubiaszów Stary, gm. Wolbórz.

artykuł nr 17

RB.6733.20.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, obr. Leonów, gm. Wolbórz.

artykuł nr 18

RB.6733.19.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, obr. 4, M. Wolbórz.

artykuł nr 19

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

artykuł nr 20

Obwieszczenie RB.6733.18.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia obr. Swolszewice Duże, gm. Wolbórz.