główna zawartość
artykuł nr 26

Decyzja RB.6733.4.2013.WP

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie budowy urządzeń zabezpieczających przepływ wód deszczowych i roztopowych w Leonowie i Młoszowie.

artykuł nr 27

Obwieszczenie RB.6733.12.2013.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy urządzeń zabezpieczających przepływ wód deszczowych i roztopowych w Leonowie i Młoszowie.

artykuł nr 28

Obwieszczenie RB.6733.11.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej obr. Golesze gm. Wolbórz.

artykuł nr 29

Obwieszczenie RB.6733.10.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka linii energetycznej kablowej obr. Stanisławów gm. Wolbórz.

artykuł nr 30

Obwieszczenie RB.6733.9.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej obr. Studzianki gm. Wolbórz.