główna zawartość
artykuł nr 31

Obwieszczenie RB.6733.8.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do celów budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Janów.

artykuł nr 32

Obwieszczenie RB.6733.6.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka linii elektroenergetycznej kablowej NN zasilającej budynek mieszkalny w miejscowości Lubiaszów Stary.

artykuł nr 33

Obwieszczenie RB.6733.7.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy stacji transformatorowej obr. Golesze.

artykuł nr 34

Obwieszczenie RB.6733.6.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka linii elektroenergetycznej kablowej NN zasilającej budynek mieszkalny w miejscowości Lubiaszów Stary.

artykuł nr 35

Obwieszczenie RB.6733.5.2013.MJ

Obwieszczenie w sprawie przebudowy ujęcia wody w M. Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej.