główna zawartość
artykuł nr 36

Obwieszczenie RB.6733.5.2013.MJ

Poprawa zaopatrzenia w wodę południowo - wschodniej części gminy Wolbórz poprzez przebudowę ujęcia wody w M. Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej.

artykuł nr 37

Obwieszczenie RB.6733.4.2013.K.G.R.

Obwieszczenie w sprawie budowy urządzeń zabezpieczających przepływ wód deszczowych i roztopowych w Leonowie i Młoszowie.

artykuł nr 38

Obwieszczenie RB.6733.14.1.2012.K.G.R.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Wolborza z dnia 06.07.2012 r. Znak RB.6733.14.2012.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Golesze, gm. Wolbórz.

artykuł nr 39

Obwieszczenie RB.6733.2.2013.K.G.R.

Obwieszczenie w sprawie budowy złącza kablowego budynkowego 15kV.

artykuł nr 40

Obwieszczenie RB.6733.3.2013.K.G.R.

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej w miejscowości Leonów.