główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6733.27.2014.MJ

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: BUDOWIE LINII ENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN, DO BUDYNKU GOSPODARCZO – MAGAZYNOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PROSZENIE NA DZIAŁKACH NR EWID.: 170/2, 376/3, 367/4, 376/5, 375/7, OBR. PROSZENIE, GM. WOLBÓRZ.

artykuł nr 2

RB.6733.26.2014.MJ

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: ODWODNIENIU DROGI W GOLESZACH DUŻYCH POPRZEZ ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH PRZEBUDOWANYM ROWEM DO ROWU MELIORACYJNEGO R-x w km 0+770 NA DZIAŁKACH NR EWID.: 20/1, 20/7, 179, OBR. GOLESZE, GM. WOLBÓRZ.

artykuł nr 3

RB.6733.25.2014.MJ

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA DZIAŁKACH NR EWID.: 179, 40/11, 40/14, 40/17, OBR. GOLESZE, GM. WOLBÓRZ.

artykuł nr 4

RB.6733.19.2014.MJ

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: BUDOWIE LINII KABLOWEJ SN, BUDOWIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV, BUDOWIE LINII KABLOWEJ NN, WYMIANIE SŁUPA SN, WYMIANIE SŁUYPA NN, NA DZIAŁKACH NR EWID.: 211, 212, 213, 166, OBR. STANISŁWÓW, GM. WOLBÓRZ ORAZ NA DZIAŁKACH NR EWID.: 79, 76/2, OBR. KALEŃ, GM. WOLBÓRZ.

artykuł nr 5

RB.6733.24.2014.MJ

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: BUDOWIE LINII KABLOWEJ NN, DO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EWID.: 21, 22, 32, 33, OBR. 1 M. WOLBÓRZ, GM. WOLBÓRZ.