główna zawartość
artykuł nr 11

RB.6220.2.3.2015.KC

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie 450 DJP z kanałami podrusztowymi , zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,5 m3, przepompowni gnojowicy oraz 5 silosów na pasze sypkie i studni głębinowej na dz. nr 220 obręb Świątniki i 74 obręb 1 M. Wolbórz, gmina Wolbórz.

artykuł nr 12

RB.6220.2.2015.KC

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie 450 DJP z kanałami podrusztowymi , zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,5 m3, przpompowni gnojowicy oraz 5 silosów na pasze sypkie i studni głębinowej na dz. nr 220 obręb Świątniki i 74 obręb 1 M. Wolbórz, gmina Wolbórz.

artykuł nr 13

RB.6220.5.20.2015.KC

Obwieszczenie o zgromadzeniu całości materiału dającego podstawę do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji środków ochrony roślin wraz ze zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na hale produkcyjną wraz z niezbędna infrastrukturą na działkach nr ew. 248/14, 249/13,249/14 i 647/14 obręb Studzianki gmina Wolbórz.

artykuł nr 14

RB.6220.1.10.2015.KC

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją zawierającą Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory oraz zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarsko - składowego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 423 i 424/1 obręb geodezyjny Proszenie, gm. Wolbórz.

artykuł nr 15

RB.6220.1.9.2015.KC

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego-obory oraz zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarsko-składowego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew.423, 424/1 obręb Proszenie, gmina Wolbórz.